ประกาศจากงานกองทุนสำหรับนักศึกษา ปวช.

ประกาศแจ้งด่วน!! จากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

2221

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกชั้นปี

ที่ประสงค์จะยื่นกู้ กยศ. ให้รีบดำเนินการเข้าไปขอรหัสและยื่นคำขอกู้

พร้อมนำส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมด ของการขอกู้ยืม กยศ.

ส่งภายใน วันที่ 17 มิถุนายน 2559

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่องานกองทุน ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา

508 total views, 4 views today