ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 2 โควตา

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2562

คลิกที่นี่!!

 

เข้ายืนยันสิทธิ์ (ในวันที่ 24 – 25 เมษายน 2562)

คลิกที่นี่

 

ผู้ที่มีรายชื่อทุกคน ควรเข้าตรวจสอบรายละเอียดกำหนดการยืนยันสิทธิ์ หรือ การสละสิทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด ผ่านเว็บไซต์ http://mytcas.com/ ซึ่งหากเลยกำหนดการต่าง ๆ แล้ว จะไม่สามารถขอยืนยันสิทธิ์ หรือ สละสิทธิ์ย้อนหลังได้ ทุกกรณี

สอบถามเกี่ยวกับ ระเบียบการ กฎเกณฑ์การสมัคร กำหนดการรับสมัครต่าง ๆ โทร 02-665-3777 ต่อ 6302 – 6308

10,162 total views, 1 views today