ข่าว

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

Untitled-1

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน ทำการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

523 total views, 3 views today