ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับ ปวช. ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2561

ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก เข้าดูประกาศนี้อีกครั้งในวันที่ 19 เมษายน 2561 เพื่อเข้าตรวจสอบรหัสนักศึกษา และขั้นตอนการรายงานตัว

รายงานตัวและพิมพ์ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ที่ http://reg.rmutp.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 – 24 เมษายน 2561

 ตรวจสอบรายชื่อ

**ให้นักศึกษาเตรียมค่าเครื่องแต่งกายไปชำระในวันรายงานตัวด้วย**
นศ.ชาย2,080บาท
นศ.หญิง 1,700 บาท

2,569 total views, 2 views today