ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ระดับปริญญาตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศผลสอบผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 เมษายน 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

762 total views, 2 views today