ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผู้มีสิมธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้มีรายชื่อผ่านข้อเขียนให้มาสอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ คณะที่ตนเองได้สมัครไว้

ตรวจสอบรายชื่อ

982 total views, 4 views today