ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้ยืนยันสิทธิ์ TCAS 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการยืนยันสิทธิ์ รอบ TCAS 2 โควตา ทุกคน เข้าตรวจสอบขั้นตอน การรายงานตัวอีกครั้ง ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดยรายงานตัวและพิมพ์ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ที่ http://reg.rmutp.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409 และ โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

**นักศึกษาปริญญาตรี TCAS  2  ที่จะรายงานตัวในวันที่ 31 พ.ค.61ที่เทเวศน์ **
ในช่วงเช้า ให้ไปวัดตัวตัวชุดนักศึกษา และซื้ออุปกรณ์แต่งตัว ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ เวลา 13.00 น. – 15.30 น.โดยเตรียมเงินไปชำระด้วย
ผู้ชาย2,180 บาท
ผู้หญิง 2,040 บาท

1,032 total views, 4 views today