ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรง รอบ 2 , โควตา , แอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรง รอบ 2 , โควตา , แอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2559

***ผู้สมัครทุกคนสามารถรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาได้  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป***

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกประเภท รับตรง รอบ 2

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกประเภท แอดมิชชั่น

412 total views, 2 views today