ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบ TCAS 5 , ผู้สมัครที่มีความบกพร่องด้านการได้ยิน และ รอบรับตรงรอบที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบ TCAS 5 , ผู้สมัครที่มีความบกพร่องด้านการได้ยิน และ รอบรับตรงรอบที่ 2 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ได้ตั้งแต่่วันที่ 28 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่ม โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409  หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

1,265 total views, 1 views today