ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี  รอบ 3 (ปกติ/สมทบ) ประจำปีการศึกษา 2558  นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 14  กรกฎาคม  2558  ได้ที่ งานทะเบียน อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาคปกติ

  • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ

ภาคสมทบ

  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมการบำรุงรักษา

รายละเอียดและกำหนดการ

334 total views, 2 views today