ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี  รอบ 2 (ปกติ/เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2558  นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่ 2 – 19  มิถุนายน  2558  ได้ที่ งานทะเบียน อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

342 total views, 6 views today