ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกาษ 2562

**ตรวจสอบรายชื่อ**

รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6308 และ 6409

7,738 total views, 3 views today