ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบระดับ บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับ บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จะสอบคัดเลือกในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อได้ที่>>> http://regis.rmutp.ac.th/upload/file61/GradLEVExamRoom.pdf
รายละเอียดเพิ่มเติม >>http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

972 total views, 2 views today