ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ ADMISSION ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภท ADMISSION ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน ทำการบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ ที่  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp และชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน ถึง วันที่ 22 มิถุนายน 2560

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409  หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

*ตรวจสอบรายชื่อ

*นักศึกษาระดับปริญญาตรีรอบโควต้า ที่ยังไม่ได้สั่งตัดเสื้อช้อปและนักศึกษารอบแอดมิชชั่นที่รายงานตัวเเล้ว ให้มาวัดตัวและสั่งตัดเสื้อผ้าได้ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น.-13.00น. ที่งานสวัสดิการและสุขภาพอนามัย(ห้องพยาบาล) อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1 

 

หมายเหตุ **

  • นักศึกษารอบโควต้า 380 บาท
  • นักศึกษารอบadmission ประมาน 2000 บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-836-3000 ต่อ 4190

712 total views, 2 views today