ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์รอบ TCAS 1/1 Portfolio

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์รอบ TCAS 1/1 Portfolio


• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ TCAS 1/1
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ ประเภทกีฬาและศิลปการแสดง TCAS 1/1
• ขั้นตอนการรับรหัสผ่าน
• ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ (เว็บไซต์ ทปอ.)

ปฏิทินระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2561

2,023 total views, 2 views today