ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

Untitled-1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ที่มีรายชื่อประกาศผ่านคัดเลือกทุกคน เข้ารายงานตัวผ่านระบบและชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2559

*ตรวจสอบรายชื่อ

508 total views, 2 views today