ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี (วุฒิ ปวช. – ปวส.) ประจำปีการศึกาษ 2562

ขั้นตอนการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.rmutp.ac.th/RMUTPQuotaBachelor62/ หรือ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6308 และ 6409

16,115 total views, 3 views today