ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำสัญญาการกู้ยืม กยศ. ระดับปวช.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำสัญญาการกู้ยืม กยศ.
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ดังต่อไปนี้
ทำสัญญาวันที่ 21 – 24 ก.ค. 63
เวลา 8.30 -16.00 น.
ณ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 4 งานกองทนุฯ

หมายเหตุ

  •  นศ.ที่ยังไม่ได้ทำการเปิดบัญชี สามารถขอรับแบบฟอร์มการเปิดบัญชีธ.กรุงไทยได้ที่ งานกองทุนฯ ชั้น 4 ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา
  • นศ.ที่มีเครื่องหมาย * ให้ดำเนินการติตต่องานกองทุนฯโดยด่วน ก่อนพาผู้ปกครองมาทำสัญญา

 4,142 total views,  48 views today