ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 18 มีนาคม 2558 

**ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ 

ช่างยนต์

ช่างกลโรงงาน

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

280 total views, 2 views today