ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ปี 60

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 ตุลาคม 2559 สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 11.30 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 เป็นต้นไป

**นักศึกษา MOU ที่ยังไม่ชำระค่าสมัครสอบคัดเลือกให้นักศึกษา ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล ก่อนเข้าห้องสอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-836-3000 ต่อ 4117, 4118

460 total views, 2 views today