ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

 

รายละเอียด
<< http://regis.rmutp.ac.th/upload/file62/RMUTP_DipAdmis62Final.pdf >>

📌📌📌ในวันรายงานตัวให้นักเรียนเตรียมค่าเสื้อผ้า และค่าอุปกรณ์แต่งกาย📌📌📌
ชาย 2,100 บาท
หญิง 1,750 บาท

ให้ผู้ที่มีรายชื่อทุกคนตรวจสอบกำหนดการต่างๆ และ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

11,152 total views, 3 views today