ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ TCAS รอบที่ 3

ผู้ที่มีรายชื่อทุกคนต้องเข้าดำเนินการยืนยันสิทธิ์ หน้าเว็บ ทปอ. (https://app.cupt.net/tcas61-3/check.php?) หากไม่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์จะหมดสิทธิ์ในการเข้าสอบ กำหนดการยืนยันสิทธิ์ TCAS 3 วันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2561

ตรวจสอบรายชื่อ

1,486 total views, 1 views today