ประชุมประจำปี 2559

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมผู้บริหาร เป็นประธานการประชุมประจำปี 2559 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของคณะฯ โดยเน้นย้ำเรื่องที่คณะวิศวฯ จะมีโครงการที่สำคัญ 2 โครงการ คือ โครงการ OPEN HOUSE /Conference /Reunion ที่จะจัดขึ้นวันที่ 28 พ.ค. 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และโครงการ การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2016 ครั้งที่ 8 จัดขึ้นโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศแห่งประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

496 total views, 2 views today