กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 1/2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 1/2561 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสรับฟังการแนะนำเกี่ยวกับคณะ และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอน ระเบียบปฏิบัติ และการทำกิจกรรมต่างๆ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ อันเป็นแนวทางในการดูแลบุตรหลาน และการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

43,107 total views, 1 views today