ประชุมพิจารณาขั้นเงินเดือนสำหรับกิจกรรมเกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษา

ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา เป็นประธานการประชุมในหัวข้อ เรื่อง การส่งเอกสารที่ใช้เป้นหลักฐานประกอบการพิจารณาขั้นเงินเดือนสำหรับกิจกรรมเกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการตั้งแต่เวลา 9.00 เป็นต้นไป

 

518 total views, 2 views today