กิจกรรม

ประชุม ECTI – CARD 2016

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสมาคม ECTI ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม โครงการจัดการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 (ECTI – CARD 2016) ณ ห้องเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

« 1 of 2 »

718 total views, 1 views today