ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

• ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2561 นักศึกษาที่ไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนจะไม่สามารถดูผลการเรียนได้ สามารถประเมินการเรียนการสอนโดยการ “เข้าสู่ระบบ” ของ ระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์

1,494 total views, 1 views today