ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 2/2557

     งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การออกสหกิจศึกษา โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทนักศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2558

« 1 of 2 »

442 total views, 2 views today