พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558

วันที่ 3 ธ.ค. 58 ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ ห้องเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา

« 1 of 2 »

578 total views, 2 views today