กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

พิธีบวงสรวงและกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่  เนื่องในวันคล้ายวันปีใหม่ของไทย  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 1 of 2 »

912 total views, 6 views today