พิธีบวงสรวงและกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่  เนื่องในวันคล้ายวันปีใหม่ของไทย  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 2 of 2 »

476 total views, 10 views today