พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(ครบ 100 วัน)

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(ครบ 100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีมีการทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ บริเวณหน้าตึกสาชาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และพิธีสวดมนต์ ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560

« 1 of 2 »

 

1,042 total views, 2 views today