กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

« 1 of 6 »

27,752 total views, 1 views today