พิธีไหว้ครู นักศึกระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูรวมนักศึกษาระดับชั้น ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดงาน และในช่วงท้ายได้มีกิจกรรมฉันทนาการเพื่อให้นักศึกษาทำความรู้จักซึ่งกันและกันก่อให้เกิดความสามัคคี ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 21 ก.ค. 2559

« 1 of 5 »

762 total views, 2 views today