กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมคณาจารย์ และนัุกศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู” โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธาน โดยมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเด่น นักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14 และพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยคุณแม่ขวัญจิตร ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ส่วนในช่วงบ่ายเป็นงานเปิดโลกกิจกรรม RMUTP Activities Festival 2018 เพื่อแนะนำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยผ่านชมรมต่างๆ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

« 1 of 3 »

35,459 total views, 3 views today