พิธีไหว้ครู ระดับปริญญาตรี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูรวมนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมี นายสุรพล จักรชัยกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 18 สิงหาคม 2559

520 total views, 4 views today