กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.15 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคารริมน้ำ)

17,044 total views, 1 views today