ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เรื่อง กำหนดการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

218 total views, 2 views today