กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมทำ MOU กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะทีมผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

1,221 total views, 2 views today