มอบทุนสมาคมผู้ปกครองและครู

ดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครู มอบทุนการศึกษา วิทยาเขตพระนครเหนือ ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 3 มีนาคม 2559

422 total views, 2 views today