รณรงค์ล้างทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนพิบูลสงคราม

รณรงค์ล้างทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนพิบูลสงคราม


รณรงค์ล้างทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนพิบูลสงครามในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ สำนักสำนักงานเขตบางซื่อ

298 total views, 0 views today