กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

รับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด นำอุปกรณ์เครื่องช่าง มอบให้ทาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อนำใช้ในการสอน และการเรียนฝึกหัด ของนักศึกษาในสาขาต่อไป

รูปภาพทั้งหมด

 11,009 total views,  133 views today