ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครทุนการศึกษา ทุน NHK SPRING (THAILAND) Co., LTD

ประกาศจาก กิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องรับสมัครทุนการศึกษา ทุน NHK SPRING (THAILAND) Co., LTD ขอรับใบสมัครได้ที่ งานกองทุน ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานกองทุน ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4213

14,344 total views, 1 views today