ข่าว

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

DSC_0306

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ และสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน สมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2558

756 total views, 2 views today