รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับปวช. ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://admis.rmutp.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 22 กันยายน 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0 2282 9009 ต่อ 6302-9, 0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทะเบียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2558สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

แบบฟอร์มสมัครสอบออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

410 total views, 2 views today