รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (รอบสอง)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับปวช. ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์

ได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409  หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา รอบ 2 คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม

386 total views, 2 views today