รับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โควตา

banweb-%e0%b8%9b%e0%b8%a7%e0%b8%8a

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โควตา ประจำปีการศึกษา 2560

โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409  หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

792 total views, 4 views today