ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ตั้งแต่บัดนี้วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409  หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

ปฏิทินการรับสมัครบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2561
ระเบียบการสมัคร ปีการศึกษา 2561

3,552 total views, 2 views today