รับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษารประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2561

สามารถสมัครผ่านเว็บไซค์ได้ที่ >>> http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp หรือสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

+กำหนดการรับสมัครระดับ ปวช. ประเภทรับตรง+

730 total views, 0 views today