ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2561 รอบ “รับตรงร่วมกัน”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้ที่  tcas.cupt.net ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2561  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409  หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปฏิทินรับสมัคร

4,473 total views, 2 views today